ABOUT US
 

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี รอกไฟฟ้า เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานมากว่า 10 ปี ทำให้มีประสบการณ์มากมาย เกี่ยวกับรอกและเครน ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะนำเข้าจากญี่ปุ่น และใต้หวัน
ทำให้เชี่ยวชาญทั้งอุปกรณ์ อะไหล่ มอเตอร์ รูปแบบไหน เราก็ซ่อมได้ และรับสั่งมอเตอร์เกียร์ นำเข้าจากใต้หวัน รอกและเครนมือสองจากญี่ปุ่น

โดยเครนโรงงาน และรอกไฟฟ้า ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรรวมถึงทางบริษัท มีการรับประกันการใช้ งาน 1 ปีเต็ม ส่วนทางด้านการบำรุงรักษานั้น มีทีมงานเซอร์วิสบริการ และจะ ตรวจเช็ค ซ่อม ภายใน 24 ชม. หลังแจ้งซ่อม 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด P&P รอกไฟฟ้า
9/253 หมู่1 ต.ยายชา อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 โทร. 034-966524, 083-3369723, 061-6580558